• Connect with us:

Tin tức liên thông

Thông Báo Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Kinh Tế Nghệ An Hệ Đại Học Chính Quy

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh liên thông đại học Kinh tế Nghệ an năm 2018, thông báo tuyển sinh liên thông đại học từ cao đẳng chính quy lên đại học chính quy

Thông Báo Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Mỏ Địa Chất Hệ Đại Học Chính Quy

Năm 2018, căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh liên thông, Trường đại học Mỏ Địa chất thông báo tuyển sinh liên thông đại học chính quy. Thông tin cụ thể tha kh

Thông Báo Tuyển Sinh Liên Thông Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh liên thông đại học, năm 2017 học viên Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh liên thông hệ đại học chính quy

Thông Báo Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Sài Gòn Hệ Đại Học Chính Quy

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm 2018, trường đại học Sài gòn thông báo tuyển sinh liên thông đại học từ trình độ cao đẳng lên đại học chín

Thông Báo Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học trường đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh từ cao đẳng lên đại học chính quy gồm những nội dung cụ thể sau:

Thông Báo Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Nội Vụ Hà Nội Hệ Đại Học Chính Quy

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học Nội vụ Hà Nội hệ đại học chính quy hình thức vừa học vừa làm. Tham khảo chi tiết bào viết để biết rõ hơn.

Thông Báo Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Luật Hà Nội Hệ Đại Học Chính Quy

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2018 đối với hệ liên thông đại học, trường đại học Luật Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông đại học chính quy.

Thông Báo Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hệ Đại Học Chính Quy

Năm 2019, căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh liên thông đại học trường đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh liên thông hệ đại học chính quy với nội

Thông Báo Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Đồng Tháp Hệ Đại Học Chính Quy

Trường đại học Đồng Tháp thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học năm 2018. Nội dung cụ thể có thể tham khảo trong bài viết

Thông Báo Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Cần Thơ Hệ Đại Học Chính Quy

Căn cứ vào số chỉ tiêu tuyển sinh liên thông trường đại học Cần Thơ thông báo tuyển sinh liên thông đại học từ hệ cao đẳng chính quy lên đại học chính